Reference

MayoClinic

Západočeská univerzita v Plzni

MotivP

České vysoké učení technické v Praze

Univerzita Palackého v Olomouci

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Gdansk University of Technology

Katolícka univerzita v Ružomberku

Brain&Mind Electrophysiology

Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích

Př. f. Univerzity Karlovy

Psychiatrická nemocnice Bohnice